AAU logo

Faglige netværk ved Kultur og Globale Studier

ALT - Aktionsforskning og Læring på Tværs

ALT - Aktionsforskning og Læring på Tværs, Institut for Kultur og Læring, AAU

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning. Inden for forskning tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i ”løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel”. 

Læs mere om ALT

C-Inter

C-Inter, Institut for Kultur og Læring, AAU

C-Inter samler forskere, der arbejder teoretisk og empirisk med internationalisering på universiteter, i organisationer og samfundet generelt. 

 

Læs mere om C-Inter

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier, Institut for Kultur og Læring, AAU

Interdisciplinære Kulturstudier (IRGIC) består af 24 forskere inden for fagområderne nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. IRGIC afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier. Læs mere om IRGIC

TRU - Turismeforskning

TRU - Turismeforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

TRU har som fælles forskningstema destinationsdynamik. Vi fokuserer på samspillet mellem udbud og efterspørgsel på turismedestinationer set i en bred kulturel, samfundsmæssigt, historisk og ikke mindst international kontekst.

Læs mere om TRU

Institut for Kultur & Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 9965 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384

Baggrundsfoto: "Klitgården at sunset" af Jens-Werner Dam