AAU logo

aktiviteter

Aktiviteter for Interdisciplinær Medieforskning fungerer med udgangspunkt i en intern responsstruktur, hvor gruppemedlemmernes forskning og projektideer behandles og diskuteres. Gruppen efterprøver desuden etablerede og nyere teoretiske og metodiske positioner under læsegruppemøder, hvor fx artikeludkast kan forbedres gennem gruppens interne review. Gruppen fastholder dermed en kernefaglighed, der er på fuld omgangshøjde med den nyere udvikling inden for forskningsfeltet.

Samtidig er det et mål for gruppen at arbejde med talentudvikling. Potentielle ph.d.-studerende inviteres med i gruppen, hvor de vil indgå i forskningsudviklingen og få mulighed for at få respons på ansøgningsudkast og artikeludkast. Formålet med dette tiltag er at styrke fastholdelsen af særligt talentfulde studerende og øge succesraten på ph.d.-ansøgninger fra instituttet.

Gruppen ønsker at etablere et fagligt samarbejde på tværs af institutterne Kommunikation og Kultur og Globale Studier – mere præcist til MÆRKK-sektionen Reklame og medieæstetik, der deler flere af denne gruppes interessefelter. Forskellen ligger dog bl.a. i Interdisciplinær Medieforsknings  dybere historiske interesse og mere traditionelle fastholdelse af filmvidenskabelige og medieæstetiske metoder. Slægtskabet mellem de to grupper gør, at et forpligtende samarbejde er oplagt og fagligt givende, fx gennem tilbagekommende fælles møder og samarbejde om forskningsprojekter og -udgivelser. Ydermere ønsker gruppen at etablere et forhold til forskningsgruppen Narrative Research Lab på Aarhus Universitet. Hensigten med disse to relationer er at udbygge Interdisciplinær Medieforsknings nationale netværk.

Gruppens medlemmer har gode internationale relationer til større etablerede sammenslutninger af medieforskere, fx Sammenslutningen af medieforskere i Danmark, European Communication Research and Education Association, Society for Cinema and Media Studies, Nordmedia, Project Narrative og Media Across Borders, og kan dermed netværke med dansk, europæisk, angelsaksisk og nordisk medieforskning i bred forstand. Med rødder i nært lokalt samarbejde, nationale relationer og større internationale associationer er gruppens hensigt at etablere samarbejdsstrukturer, der kan understøtte og udmønte sig i større internationale forskningsprojekter. 

Kontakt

Kontakt

Forskningskoordinator Steen Ledet Christiansen

Mail: steen@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9177

Mere om Interdisciplinær Medieforskning