AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Nationalt sprogligt samarbejde

Samarbejdet har som sit overordnede formål at understøtte regeringens målsætning om øget internationalisering i uddannelsessektoren og ud fra dette opstod FIU’s vision, som er

  • gennem dialog og ressourcedeling omkring sproglige problemstillinger at højne kvaliteten af vores egen kommunikations- og oversættelsesvirksomhed
  • at gøre oversætternes ekspertise tilgængelig for alle kolleger på de danske uddannelsesinstitutioner, som arbejder med oversættelse og kommunikation på engelsk (fx gennem brug af det fælles oversættelses- og kvalitetssikringsværktøj Memsource)
  • at samarbejde med andre interessenter, fx Uddannelsesministeriet, omkring kvalitetssikring af uddannelsesterminologi
  • på længere sigt at udvikle en fælles national dansk/engelsk/dansk online ordbog over uddannelsesterminologi.

Netværket mødes to gange om året og er siden dannelsen blevet udvidet, så det i dag tæller 29 medlemmer fra 11 uddannelsesinstitutioner. FIU’s aktiviteter administreres af et sekretariat og en styregruppe i en to-årig turnus. Sekretariatet ligger i øjeblikket hos LACS.

Du kan læse mere om samarbejdet hos fagforbundet Kommunikation og Sprog, som har interviewet Kirsten Gammelgaard Poulsen fra LACS.

FIU tæller følgende medlemmer 

Copenhagen Business School

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademiet Lillebælt

IT-Universitetet

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Universitet

Roskilde Universitet

University College Nordjylland

VIA University College

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet